Group: general and vocational high school
School: Taipei Municipal Zhongshan Girls High School
District: Zhong Shan district
Class: 223 Lienfacebook
The number of students: 7
The age of students: 16-17
Members:
 Xin-Rong Wu,Yi-Lun Li,Ya-Ting Hsu,Yu-wen Chen,
 Yun-Zhen Zhan,Zi-Yu Liu,Bet-Ji Xue
Counselor: SIH-JING CHEN,YU-DE LI,JIA-PIN LI
The finish date of the project: 20/02/2017
Email: Ya-Ting Hsu tina997726@yahoo.com.tw


Taipei Municipal Zhongshan Girls High School
Class Lien 2017