«

»

Allocation

leftflower

Allocation

rightflower
Job Title Name Work
 Principal LI ZHI-XIANG Master planer
 Teacher CAI JIN-LONG           Instructor & Web designer
 Teacher CHEN JING-YUN Instructor & English teacher
 Student HUANG JIN-RUI Main communicator
 Student HONG ZHEN-WEI The idea of the people
 Student XU MING-YI Active explorer
 Student ZHENG PEI-SHAN Active explorer
 Student TANG RUI-MIN Writing man
 Student CHEN XUAN-ZHU Main recorders
 Student HUANG PEI-XUAN Writing man
 Student SHEN YAO-JIN Main recorders
 Student CHEN YU-JIE Main recorders