Narrative   /  Sitemap  /  Home

 

URL:Please Click Here

Alternate URL:Please Click Here

Chinese:Please Click Here

School Website: http://www.ccjhs.tp.edu.tw/

Project is done on February 23, 2014

School: Taipei Municipal Zhongzheng Junior High School Taipei City , Taiwan, Taiwan (R.O.C.)

City: Taipei City, Zhongzheng District

Advisor Teachers: Chen Wan-Zhen, Chang Chiao-Ju, Yang Yun

Participant Students: 7 people Students Name: Yeh Su-Jo,Yeh Shu-Yi,Wu Yi-Chen,Ma Shin-Ning ,Chiang Ning,Lin Yu-Huan, Liu Gui-Yu

Student Age: 14 to 15 years old

Contact Email: tpmzzjhs@gmail.com