Bibliography

 

Mei Dou, Qiu. Heart Of Yongjing And Grass Root of Hu Lian. Changhua: Bureau of Culture, 2005, p91, P147

 

 

Mei Dou, Qiu “Introduction of House Of Royalty” [http://faithfulnesschiou.blogspot.tw/2009/12/blog-post.html]                                                          

 

Mei Dou, Qiu Personal interview. December 21, 2013

 

Rui Mei, Qiu & Chui Zhou Qiu Personal interview. November 16, 2013

 

Rui He, Zhang “Introduction Of House Of Royalty” [http://www.yces.chc.edu.tw/ycescountry/yj/se2/ch3.htm]

 

YouTube video:
“Hakka News Magazine Volume 230: Golden Triangle of Yongjing”  YouTube video, 2:47.  Posted by
     "Hakkatv," June 21, 2011.  http://www.youtube.com/watch?v=YbejECAQtFg