Team: Looking for Confucius

Teachers: Huang Jia-Ling, Qiu Hui-Lan, Tu Xin-Xin

Team members G

Ye Zi-Qing, Lin Shao-En, Cai Xian-Han, Shen Qian-Yu, Lin Pei-Zhen, He Jia-Fang, He Bo-Xin, Zheng Fu-Quan, Xu Guo- Peng, Lin Ting-An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HISTORYUDENG YUNUSHRINEUFOUNDINGUWORSHIPUINTERVIEWUABOUT USUREFERENCE

International Cyberfair 2007 / Wen Chang Elementary School, Hsin Kang Township, Chia Yi County, Taiwan